Tomorrow Summit

TOMORROW SUMMIT vil aktivere erhvervslivets forandringskraft og skabe bæredygtig handling. Mød blandt andre Sir Ronald Cohen, førende international impact investor, skaber af The Impact Revolution, filantrop og co-founder af Apax Partners Worldwide og meget mere; Kate Raworth, innovativ og rebelsk økonom og skaber af Doughnut Economics samt Günther Thallinger, formand for Net-Zero Asset Owner Alliance – en sammenslutning af en række af verdens største investorer, som tilsammen forvalter mere end 6.000 milliarder dollars – og flere andre.

Når TOMORROW SUMMIT løber af stablen den 3. september 2021 for første gang i Valbyparken i Københavns Sydhavn, er ambitionen at inspirere et samlet erhvervsliv til bæredygtig handling. Med inddragelse af kunst, musik og aktivisme som indspark til nye perspektiver på globale udfordringer vil internationale og danske erhvervsledere mødes omkring løsninger, der kan accelerere omstillingen og bidrage til at skabe en mere bæredygtig fremtid for os alle.

Ny verden, nye behov
Erhvervslivets rolle er under forandring. I en tid, hvor klimaforandringerne raser, frustrationen over politiske systemer stiger og social ulighed vokser over hele kloden, vender borgerne i stigende grad blikket mod virksomhederne som dem, der skal skabe de forandringer, der påvirker vores samfund. Topmødet vil samle erhvervsledere på tværs af brancher og finansielle institutioner for at skabe et fælles afsæt for at tackle de udfordringer, vi står overfor som erhvervsliv og samfund, lokalt og globalt.

“Vi trænger til nyt lederskab. At vi bliver modige. At vi sammen læner os ind i den forandring, der skal ske, så vi ikke sig styrer udenom hver for sig af frygt med risici-matricen fastklemt under armen,” siger Caroline Søeborg Ahlefeldt, stifter og adm. direktør for TOMORROW, der står bag topmødet.

Både vores samfund og erhvervsliv står foran en omstilling af usete dimensioner. Det er en monumental udfordring. Men det er også en mulighed, hvis vi tør gribe den, mener Caroline Søeborg Ahlefeldt:

”Som ledere har vi et ansvar for at styre vores virksomheder sikkert ind i fremtiden. Som virksomheder har vi et ansvar for at styre de samfund, vi er en del af, mod en mere bæredygtig fremtid. Og det kommer i dén grad til at blæse på broen. Vi mener, at der er brug for et rum med højt til loftet, hvor vi kan udforske og tale om de ting, som ikke går som planlagt, og hvor ledere i et uhøjtideligt forum kan lære af hinanden og blive bedre rustet til den omstilling, som vil kræve meget af os alle.”

Det nye bæredygtige topmøde i København
Ambitionen for TOMORROW SUMMIT er klar: At blive et vigtigt og relevant internationalt topmøde. Med bæredygtighed som omdrejningspunkt vil topmødet mobilisere erhvervslivet som forandringsagent til handling med indspark fra visionære talere, effektive designgreb og best practice-cases fra virksomheder, der har succes i arbejdet med bæredygtig omstilling.

Under overskriften New World, New Needs fordeler indlæggene sig inden for tre temaer:

New Mindset: Her præsenteres visionære modeller og koncepter for bæredygtig værdiskabelse. Få perspektiver på, hvordan vækst og bæredygtighed kan sameksistere og blive afsættet for en succesfuld forretning i stedet for at være modsatrettede strategiske prioriteringer.

New Leaders: Her præsenteres eksempler på, hvordan man kan arbejde med den bæredygtige omstilling i virksomheder; hvilken form for lederskab, metoder og initiativer, det kræver, og hvor i omstillingen de største benspænd venter.

Green Finance: Her præsenteres forskellige modeller for bæredygtig finansiering og det potentiale, det giver at skubbe vores globale samfund mod en grøn og bæredygtig fremtid. Få indsigt i vigtige globale trends og konkrete eksempler på, hvordan bæredygtig finansiering kan spille en rolle i at skalere en bæredygtig omstilling.

Mød Kate Raworth, Sir Ronald Cohen, Günther Thallinger m.fl.
Blandt deltagerne vil der være virksomheder, der er nået langt med omstillingen; virksomheder, der kun har taget de første spæde skridt i omstillingen; og virksomheder, der finder opgaven svær og har brug for konkret viden og inspiration for at komme i gang.

Fælles for deltagerne er erkendelsen af, at en bæredygtig omstilling er nødvendig for at forblive konkurrencedygtig.

Ved denne første udgave af TOMORROW SUMMIT kan man blandt andet glæde sig til at høre inspirerende oplæg fra visionære talere som:

Kate Raworth; innovativ og rebelsk økonom som forsker i det økonomiske mindset, der er nødvendigt for at imødegå det 21. århundredes sociale og miljømæssige udfordringer. Kate Raworth er forfatter til Doughnut Economics og Senior Visiting Research Associate på Oxford Universitets Environmental Change Institute og Senior Associate på Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Hun vil præsentere Doughnut-modellen som et værktøj til at organisere ens bæredygtighedsindsats.

Sir Ronald Cohen; formand for Global Steering Group for Impact Investment, The Portland Trust, forfatter og kendt både som faderen til britisk venture capital og social investment. Sir Ronald Cohen har stiftet Apax Partners Worldwide, som i dag administrerer 50 milliarder dollars samt Social Finance, som i offentlig-private samarbejder baseret på Social Impact Bond-modellen finansierer sociale indsatser for mennesker på kanten for at forhindre øget social ulighed. Sir Ronald Cohen vil præsentere sin vision for The Impact Revolution, hvor risikostyring erstattes af bæredygtig værdiskabelse som kerneprincip.

Cohen fortæller om sit engagement i TOMORROW SUMMIT: “Our current system drives decisions based on making as much money as possible with the lowest level of risk and ignoring consequences on people and planet. We need a system that encourages making money alongside the highest positive impact, optimizing risk-return-impact instead of just risk-return.

I am pleased to develop these thoughts at the TOMORROW SUMMIT in Denmark, which is primed by its social values to be a leader of the Impact Revolution.”

Günther Thallinger; formand for det ambitiøse initiativ Net-Zero Asset Owner Alliance stiftet i 2019, hvor en række af verdens største investorer forpligtede sig til at opnå nuludledning af CO2 fra investeringer inden 2050. De er den første gruppe private aktører, der har sat 2025 mål i henhold til Parisaftalen. Alliancen administrerer tilsammen mere end 6.000 milliarder dollars. Günther Thallinger er samtidig medlem af bestyrelsen for Allianz Group og formand for ESG arbejdet i Allianz. Günther Thallinger vil dykke ned i potentialet inden for grøn finansiering, succesfulde modeller og mulighederne for at skalere dem, så de når bredere ud.

En udfordring af det traditionelle konferenceformat
Topmødet finder sted i et imponerende telt i Valbyparkens naturskønne omgivelser under TOMORROW FESTIVAL, som kommer til at skabe en overraskende og utraditionel ramme for TOMORROW SUMMIT. Hvad festivalen gør for at skabe bæredygtighed i små fællesskaber, forstørrer TOMORROW SUMMIT ved at være erhvervslivets indgang til at skabe bæredygtig forandring i stor skala.

Med inddragelsen af kunst, musik og aktivisme vil omgivelserne understøtte ambitionen om at udfordre det traditionelle konferenceformat og åbne for nye perspektiver for de deltagende erhvervsledere.

”Nu er det jo ikke fordi, der ikke findes internationale bæredygtighedskonferencer i forvejen. Men det er sjældent, at de foregår på klangbunden af flere tusinde mennesker, der er i gang med at få inspiration til nye bæredygtige vaner på en festivalplads lige udenfor teltet,” udtaler Caroline Søeborg Ahlefeldt.

Website
link icon
Back to overview