Hvad er faldgruberne ved net zero, og hvordan måler vi dem?

Vi er nødt til at reducere vores CO2-udledning for at passe på kloden og opnå Parisaftalen. Et skridt fremad vil være at måle udledningen, så vi kan fastslå og udregne, hvor vi kan reducere den. EU vil snart kræve, at CO2-udledningen bliver dokumenteret, hvilket der allerede findes forskellige metoder til, men hvordan skal vi forstå de mange metoder og termer såsom “scope 1, 2,3”? Og hvordan sikrer vi, at målingerne rent faktisk medfører reduceringer af CO2-udledningen? 

Taler: Charlotte Jepsen, tidl. adm. direktør, FSR - Danske revisorer

Charlotte Jepsen har lang erfaring fra det politiske system og revisorbranchen og er netop fratrådt stillingen som adm. direktør i FSR – danske revisorer. Bæredygtighed og den grønne omstilling har i mange år været en højt prioriteret indsats i revisorbranchen, hvor det især er virksomhedernes måling, rapportering og dokumentation af deres forretning og arbejde med bæredygtighed, der har været i fokus. 

Udover prisuddelinger til de bedste virksomheder og vejledning til virksomhederne om deres ESG-rapportering er det især et nyt klimaudspil med konkrete forslag ensartede målemetoder, standardiseret rapportering og verificering af virksomhedernes oplysninger, der har været med til at flytte den politiske dagsorden og virksomhedernes fokus, og som Charlotte Jepsen har stået i spidsen for.


Tilbage til oversigt