Hvordan kan offentlig og privat funding i samspil geare din bæredygtige omstilling?

Det kræver betydelig investering at opnå de klima og miljømæssige mål, der er sat, og i det offentlige er der afsat nogle midler til at understøtte dette. De skal aktiveres på allerbedste vis og netop derfor er det vigtigt at sætte fokus på offentlig funding og hvordan de kan bruges til optimal bæredygtig omstilling i samspil med privat funding. Vi drøfter også udfordringer fra flere vinkler. Hvad skal der til i fremtiden, hvordan sikrer vi den bedste støtte og løsning, Hvad skal vi være opmærksomme på og arbejde endnu mere for og med? Vi ser frem til en god debat med viden og erfaring vi kan tage med os.

Taler: Michael Zöllner, Direktør, Danmarks Grønne Investeringsfond

Michael Zöllner har siden 2015 været direktør i Danmarks Grønne Investeringsfond, der tilbyder finansiering til grøn omstilling under rammerne af Danmarks Grønne Fremtidsfond. Fonden medfinansierer projekter, som er rettet mod at fremme den grønne omstilling inden for de tre hovedområder: vedvarende energi, energibesparelser og ressourceeffektivitet.

Michael har en cand.merc. i strategi og finansiering fra Copenhagen Business School fra 1991, og han har siden opbygget en solid erfaring med den finansielle sektor gennem ansættelser i Nykredit og FIH Erhvervsbank helt frem til 2012, hvor han tiltrådte som direktør for NCC Property Development. Michael er tillige bestyrelsesformand for Tomorrow og medlem af Innovationsfondens Missions International Advisory Board.  

Taler: Anne-Marie Levy Rasmussen, Direktør, Innovationsfonden.

Før Anne-Marie startede hos Innovationsfonden, har hun arbejdet på både universitetssiden og i det internationale erhvervsliv og har indsigt i politiske processer. Med hendes brede og lange erfaring fra forsknings- og innovationsområdet fortsætter Anne-Marie udviklingen af Innovationsfonden, der har til opgave at løfte strategiske forsknings- og innovationsprojekter, skabe vækst og beskæftigelse i Danmark og løse samfundsudfordringer.
Som en del af hendes arbejde for Innovationsfonden sikrer hun sammen med bestyrelsen og fondens faglige eksperter, at de mange grønne forskningsmidler, som fonden bliver betroet, bliver omsat til konkrete løsninger på klimaudfordringerne.


Tilbage til oversigt