Hvordan leder du en succesfuld bæredygtig omstilling?

En bæredygtig omstilling er omgærdet af lovmæssige reguleringer, krav fra forbrugere, leverandører og medarbejdere, egne etiske overvejelser mv. For mange virksomheder udgør det en ny kompleksitet og dermed nye praksisser. Hvad kræver det af dig som leder? Hør om og diskuter, hvilke ledelsesmæssige principper du kan tage i brug for at håndtere en kompleks bæredygtig omstilling succesfuldt?

Speaker: Claus Stig Pedersen, Direktør for Bæredygtighed, Novozymes A/S

Claus Stig Pedersen er en af landets mest erfarne praktikere inden for bæredygtighed, strategi og ledelse af virksomheder og organisationer. I snart 30 år har Claus været med til at drive udviklingen af denne dagsorden, i både Danmark og Internationalt. Claus har blandt andet fungeret som rådgiver for internationale giganter som Walmart og Procter&Gamble. I 2016 blev han hædret af FN for sit arbejde for at gøre bæredygtighed til en strategisk dagsorden for erhvervslivet.

Novozymes er ledende inden for bioinnovation og har fokuseret sine kerneforretning på at bidrage til løsning af tre globale udfordringer: klima, vand, samt produktion & forbrug. Dette sker sammen med kunder og partnere, ved innovation af industri og forbruger produkter, som er bedre miljø, mennesker og forretningen.

Tilbage til oversigt